Prenajom a pokladna

Je možné predať pokladňu? Možné, ale ak to bude odhlásené a zvyčajne prostredníctvom servisnej spoločnosti výrobcu, pretože majú záujem o kúpu použitých registračných pokladníc Lacné a použité daňové registre nájdete na autorizovaných miestach daného výrobcu. Pokladnica sa dá tiež ľahko zlikvidovať na zošrotovanie. A ak sú mechanizmy z pokladnice vo veľmi zaujímavej nálade, môžete ju predať novej spoločnosti.

https://vanefist-n.eu/sk/

Ustanovenia o registračných registroch v skutočnosti neobsahujú jednoznačné nariadenia, ktoré konali konanie daňovníka s daňovými registrami pri úspešnom dokončení jeho ekonomickej realizácie. Žiadne z ustanovení o práve nezakazuje daňovníkovi predať použitú pokladňu, čo je jej kvalita. Aj toto je pozícia individuálnej hry, ktorá bola uložená 23. augusta 2012 s rozmerom ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, v ktorej riaditeľ finančnej komory v Bydgoszcz uviedol, že po stiahnutí registračných pokladníc zo zisku a po vykonaní všetkých stanovených formalít ustanovenia zákona, výnos z registračnej pokladnice pokračuje vo veci daňovníka. Nepovažuje za prekážky, ktoré by v tejto situácii mohli viesť k zničeniu alebo predaji daňovej pokladnice inej osobe. Pri implementácii sa však uvádza, že nikto okrem výrobcu nemá záujem o kúpu použitej pokladnice. Dôvodom je skutočnosť, že vnímanie hotovosti je nástrojom riadneho účelu a jeho forma, fungovanie a schopnosť používať daňovník sú podrobne zaznamenané v nariadeniach, ktoré sa vzťahujú na úverové združenia. Iba registrovaní interní výrobcovia a subjekty pôsobiace v rámci obstarávania alebo dovozu registračných pokladníc v rámci Spoločenstva, ktoré používajú potvrdenie predsedu Ústredného úradu opatrení, že zásobníky, ktoré predávajú, vykonávajú funkcie registrované v čl. 111 ods. 6a a kritériá a podmienky, ktoré chcú zaplatiť. Ak teda daňovník chce predať pokladňu inej osobe, bolo by potrebné toto rozhodnutie prediskutovať s profesionálnou službou registračnej pokladnice, ktorá posúdi, či pokladnica spĺňa požiadavky zákona o DPH a či je potrebné nainštalovať nový daňový modul.