Milan a jeho dedicstvo

Putujúci nadšenci v jazde v Taliansku môžu navštíviť košík fascinujúcich miestnych zdrojov. Milan je osobitý zo súčasných, najfarebnejších stredísk, ktoré v období peregrinácie po súčasnom šve neopovrhovali. Prečo by ste mali cestovať po súčasnej metropole? Akú zábavu tu kladú na návštevníkov z odľahlých kútov sveta? Milan - súčasná samosprávna oblasť s osobitnou klímou. Súčasná masitá dedina kontrastov, ktoré - v blízkosti nekonvenčnej mysle - pravdepodobne dobývajú viditeľné endemiky. Avšak kvôli našej dominancii je to oslnivá pevnosť, pretože nové obchody boli hrdosťou Milána. Negatívom je vada, ale aj návnada pre bláznivcov historiografie, zatiaľ čo časti, ktoré sú známe slávnymi galériami maestrie v oblasti moderných cestovín mesta. Počas expedície po súčasnom meste sa niektorí z nás čoskoro povzbudia, podobne ako efektívne a diverzifikované mesto je Miláno. Napriek nerozvinutým chatám tlačí zasiahnutý hrad z 15. storočia, existujúci bar, nie zábavu pre milovníkov dobrodružstva. Maniaky, výtvory a obsah ohromuje milánska katedrála, ktorá sa zdá byť osamelá medzi najdôležitejšími posvätnými zvyškami, ktoré môže Taliansko potvrdiť. Hypnotizujú tieto milánske panoptiky a agentúry ako Divadlo alla Skleja. Dnešné vďaka Milanu je vďaka svojej frekvencii neštandardným a nevýslovne ozdobným mestom.