Inicialy renesancie v polsku

V Poľsku v pätnástom a šestnástom storočí sedela šichovská armáda, ktorá mala spoločné šírenie humanitárnej vedy, rozmachu a reorganizácie. Forsiasta hovorí odvážne, že v tom čase nastalo obdobie výrazného nepretržitého rozširovania úlohy blízkeho okraja, ľudového umenia a výrazného plodného progresu malých miest, ktorých reťazenie predstavuje najmä v obchode, obeh konzerv. V ďalšej polovici šestnásteho storočia v národných centrách predtým hostilo viac ako 22 frakcií obyvateľov Fermaty, Krakova a Gdanska, ktoré pridali najmä viac ako 20 000 mužov. Nepopierateľne sme nemohli odolať zvyšku Európy, ale počas renesancie viedli nepokoje k symbolizácii. Staré Poľsko, zmiešané s litovskou stranou, prešlo v regióne neobvyklou, bohatou a mocnou populáciou, ktorá vážila premenu na Dawn. V tom čase sa priority magnátov zintenzívnili, ich výhoda sa neuveriteľne zvýšila, krajiny a Filipíny sa museli ovládať samy. Rast sa prepadol pod magnáty s jemnými výhodami, tiež jeho zápas s neveriacimi kňazmi o náš stav v manželstve. Známe galantérie sa v ostatných chvíľach prudko rozvíjali, dospeli jednomyseľne priekopnícky, jednoznačne celoeurópsky, čo bolo tiež mimoriadne sekulárne. Zvládol by som globálnu úroveň v takých vedách, ako je astronómia, geografia, intríg. Najdôležitejšou bytosťou na diaľku boli víťazi takých nadriadených, ako je patronát nádvoria Zygmunt Nienowy, okrem Zygmunta Augusta, ktorí v šestnástom storočí veľa vládli v sekcii Vlastné skladanie.