Finalisti vytlacnej nobelovej kompenzacie z vlasti

Pred 100 rokmi bol rytcom udelený signál Nobelovej ceny. Od dnešného dňa medzi ľuďmi oceňovanými v modernej dielni existuje veľa Lachov, tieto bytosti pochádzajú z pôvodných planét. Ako dav tu v literatúre prežívame významný úspech.V roku 1905 získal Henryk Sienkiewicz jednu z kníh o platbe Nobelovej ceny. Jeho príbeh „Quo Vadis“ prežil. Pre tých prítomných by existovala nevyliečiteľná skúsenosť, že pôvodný by neexistoval vo svete raz.V roku 1924, nasledujúca Lach dosiahla knihu Nobel Mark. V tom čase existoval Władysław Reymont a objem „Hostiteľov“, ktorý získal širokú chválu.Museli by odložiť reštitúciu miestneho prozaického spisu do roku 1980, keď Czesław Miłosz dostal príliš veľa komplexu pluhu budovy pre súčasný Nobel Badge. Progresívny Nobel v roku 1996. Víťazom bola Wisława Szymborska, ktorá bola tiež ocenená za kultúrny agregát ako Milosz.Okrem víťazov kníh získali aj Nobelove ceny a dramatici, ktorí sa zobrazujú z divokých podláh. Historický Samuel Josef Agnon, Izák Baševis a Tráva.