Elektronicka pokladna

Každý podnikateľ, ktorý je registračnou pokladnicou v známej spoločnosti, zápasí so vzdialenými problémami, ktoré tieto zariadenia dokážu generovať. Pokladne, rovnako ako všetky elektronické zariadenia, nie sú nezávislé na chybách a niekedy sa pokazia. Nie je známy žiaden vlastník spoločnosti, že kedykoľvek sa záznamy vytvárajú pomocou pokladnice, malo by to byť iné zariadenie - len v prípade zlyhania ideálneho zariadenia.

Nedostatok náhradnej pokladne elzab počas ďalšieho predaja tovaru alebo služieb môže viesť k sankciám uloženým daňovým úradom, pretože to zabráni predajnému listu poškodiť hlavné zariadenie. Dokumenty vedené v registračnej pokladnici by mali obsahovať servisnú brožúru registračnej pokladnice. Tento materiál nielen dopĺňa všetky opravy zariadenia, ale tiež získava údaje o fiskalizácii pokladnice alebo o zmenách v jej myšlienkach. V oblasti služieb sa musí uviesť nad jedinečné číslo, ktoré daňový úrad pridelil pokladnici, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa pokladnica používa. Všetky tieto znalosti sú platné v prípade auditu zo strany daňového úradu. Všetky železnice v súvislosti s registračnou pokladňou a jej opravou sú súčasťou cvičení špecializovanej služby, s ktorou by mal každý podnikateľ, ktorý používa registračné pokladnice, uzavrieť podpísanú zmluvu. Čo je dobré - o akejkoľvek zmene v technike pokladne by ste mali informovať daňový úrad. Predaj v pokladniach by sa mal uskutočňovať nepretržite, takže ak je pamäť v registračnej pokladnici plná, musíte ju vymeniť za inú a nezabudnite ju prečítať. Čítanie registračnej pokladnice určite naživo - aj pri jej oprave, ale iba u oprávnenej osoby. Okrem toho musia byť tieto práce ukončené za prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Z výpisu z pokladnice sa vyhotoví príslušná správa, z ktorej jedna kópia sa dostane k daňovému úradu a druhá k podnikateľovi. Tento protokol musí uchovávať spolu s ostatnými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho nevýhodou môže úrad uložiť pokutu.